Onno de Graaf

  D.G.V. B.V. biedt als consultant en registermakelaar in assurantiën een hoogwaardige adviesdienstverlening bij het bepalen van het risico- en verzekeringsbeleid van uw onderneming.  D.G.V. B.V. richt zich op bedrijfsmatige risico's, die omwille van hun complexiteit en volatiliteit verzekeringstechnische expertise vergen. DGV B.V. richtzich ook op organisatorische vraagstukken, die voorbij komen door de werkzaamheden die liggen op het snijvlak van risicomanagement, verzekeringsmanagement en bedrijfskunde.

  D.G.V. B.V. is de grootste verzekeringsconsultant van Nederland in de sectoren waar wij onze focus op hebben: gemeenten en woningcorporaties. Onze aandacht is verder gericht op de TOP MKB/Grootzakelijke markt, met een geografische focus op heel Nederland. DGV B.V. is als consultant actief betrokken bij 368.000 sociale verhuureenheden.  Dit komt overeen met een marktaandeel van 16,3% in de woningcorporatiemarkt.

  (In Nederland zijn er in 2017 2.251.495 corporatiewoningen, bron: CBS Stat.Line nov 2017)

  D.G.V. B.V. realiseert haar doelstellingen met een hoge mate van deskundigheid en vakmanschap en op persoonlijke aandacht van de klant gebaseerde service. 
  Wij leveren praktisch toepasbare oplossingen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Onze kernwaarden: integriteit, partnerschap, gedrevenheid en mensgerichtheid.  D.G.V. B.V. kiest bewust voor een kleinere organisatie, zodat persoonlijke aandacht centraal staat.

  Opdrachtbenadering

  Adviseren is het vak waarbij de adviseur veranderingen teweeg brengt in een organisatie waarin hij geen hiërarchische positie heeft; er is wel gezag, geen macht.
  Als adviseur gebruiken wij interventies: onderzoek, inzetten diverse werkvormen, gesprekken met medewerkers, werkconferenties, betrekken van klanten of andere partijen.
  In ons werk hebben wij respect voor de diversiteit in de organisatie.

  Op basis van onze kennis, ervaring en bewezen trackrecord doorzien wij de haalbaarheid van de (sub)doelen en kijken wij naar de volgende stap en bepalen wij de geschikte methode.
  Per opdracht bepalen wij de gewenste methode om de doelen te bereiken die wij het beste, onder de gegeven omstandigheden, kunnen gebruiken.

  Wij beseffen dat ons gezag voor een groot deel afhankelijk is van factoren als persoonlijkheid, overtuigingskracht en intuïtie. Wij gaan altijd na wat de diepere verwachting is van de opdracht.

  Wij handelen oprecht, met een open houding en een intuïtieve nieuwsgierigheid naar wat er in de organisatie speelt.

  Het is daarom dat de meeste organisaties ons gebruiken in de rol van most trusted advisor(vertrouweling), coach, facilitator, expert, docent, veranderaar, procesdeskundige.
  Wij handelen binnen een ethisch kader (zie onze integriteitsparagraaf (pdf)).

  Vertrouwen

  Wij begrijpen dat de betekenis en het belang van zakendoen is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Wij gaan uit van een persoonlijke benadering binnen het zakendoen, omdat naar onze overtuiging, dit leidt tot langdurige relaties. Onze kennis en onze interesse in uw organisatie, stelt ons in staat tijdig te anticiperen -en daarmee adequaat te reageren- op veranderingen in zowel uw specifieke markt als ook de verzekeringsmarkt.

  DISCLAIMER > De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van deze informatie door bezoekers van deze website. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar andere websites en informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden en vormgegeven en waarover De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. geen controle heeft. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk van het gebruik en de interpretatie van langs dergelijke weg verkregen informatie door bezoekers van deze website, dan wel de waarborg van privacygegevens op dergelijke websites.