Herindeling: Gemeenten

Steeds meer gemeenten besluiten al dan niet vrijwillig tot een herindeling. Of worden hiertoe dringend aangespoord. Dat zorgt voor een drukke periode, waarin het prettig is als bijvoorbeeld de integratie en aanbesteding van de verzekeringsportefeuille door een externe onafhankelijke partij voor de gemeente wordt verzorgd. Voordeel hierbij is dat men niet bevooroordeeld is naar een van de bestaande partijen.

DISCLAIMER > De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van deze informatie door bezoekers van deze website. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar andere websites en informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden en vormgegeven en waarover De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. geen controle heeft. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk van het gebruik en de interpretatie van langs dergelijke weg verkregen informatie door bezoekers van deze website, dan wel de waarborg van privacygegevens op dergelijke websites.