Zakelijke dienstverlening met een menselijk aspect. Risico's horen bij het ondernemerschap. Ondernemen ís risico's lopen. Maar de risico’s moeten wel beheersbaar blijven. D.G.V. B.V. brengt desgewenst helder in kaart wat uw voornaamste bedrijfsrisico's zijn en hoe deze het best - en op een verantwoorde én betaalbare manier - afgedekt kunnen worden. Verzekeringen kunnen daar onderdeel van uitmaken, maar ook preventie en riskmanagement. D.G.V. B.V. is een jonge, maar ervaren, klantgerichte registermakelaar in assurantiën (RMIA), die denkt in praktische werkbare oplossingen voor ondernemingen tot 1.000 werknemers. Wij leggen ons toe op het adviseren van ondernemers, bedrijven en hun personeel. Wij bieden praktische verzekeringsoplossingen op het gebied van schade-, zorg- en levensverzekeringen en pensioenen. Van ondernemer tot ondernemer. De wensen en behoeften van de klant staan daarin centraal.

DISCLAIMER > De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van deze informatie door bezoekers van deze website. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar andere websites en informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden en vormgegeven en waarover De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. geen controle heeft. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk van het gebruik en de interpretatie van langs dergelijke weg verkregen informatie door bezoekers van deze website, dan wel de waarborg van privacygegevens op dergelijke websites.