Bemiddeling

D.G.V. B.V. bemiddelt niet zelf in verzekeringen. Wij treden niet op als tussenpersoon of broker.

Wij werken met betrekking tot de plaatsing van verzekeringscontracten samen met gerenommeerde verzekeringsbeursmakelaars en treden daarbij op als placing consultant, die de makelaar aanstuurt en regisseert. Net als bij een individuele aanbesteding, kunt u ons in geval van een collectieve aanbesteding, als consultant van uw organisatie voor de verzekeringen aanstellen door ons als regisserende schakel te laten optreden naar uw verzekeringsleveranciers en aanverwante partijen. Hierbij onderhouden wij een nauwe band met uw organisatie en de placing broker/verzekeringsbeursmakelaar. Voordeel hierbij is ook dat de behandelaar van de verzekeringsportefeuille in uw organisatie, er in onze persoon een extra schakel met klantkennis en dossierkennis creƫert.

Een recente trend is het opzetten van Shared Service Centers. Hierbij werken gemeenten samen op het vlak van verzekeringen. D.G.V. B.V. kan hierbij helpen en zowel voor de bemensing als voor de inkoop van de verzekeringen zorgen.

DISCLAIMER > De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van deze informatie door bezoekers van deze website. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar andere websites en informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden en vormgegeven en waarover De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. geen controle heeft. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk van het gebruik en de interpretatie van langs dergelijke weg verkregen informatie door bezoekers van deze website, dan wel de waarborg van privacygegevens op dergelijke websites.