Wij analyseren eerst en rapporteren dit vervolgens aan u; onderhandelen vervolgens met uw verzekeringsmakelaars en verzekeraars over uw verzekeringscontracten. Wij schetsen oplossingen welke gericht zijn op transparantie in kosten en de kwaliteit in voorwaarden, clausules, eigen risico's en als laatste een marktconforme premie passend bij de schadelast.
Vaak is een dossieronderzoek of polisinventarisatie de opmaat naar een verzekeringsaanbesteding. Dit kan zijn voor de individuele onderneming, maar ook in geval van een fusie of herindeling; omdat de portefeuille(s) eerst geanalyseerd dienen te worden alvorens een bestek te kunnen schrijven waarop door marktpartijen ingeschreven dan wel gequoteerd kan worden.

DISCLAIMER > De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van deze informatie door bezoekers van deze website. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar andere websites en informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden en vormgegeven en waarover De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. geen controle heeft. De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is niet verantwoordelijk van het gebruik en de interpretatie van langs dergelijke weg verkregen informatie door bezoekers van deze website, dan wel de waarborg van privacygegevens op dergelijke websites.