"Efficiënt en geautomatiseerd managen van uw verzekerbare risico’s, zo nodig naar de verzekeringsmarkten."

De Graaf Verzekeringsconsultancy is een onafhankelijk consultancybureau dat ontzorgt en u helpt om als strategisch en tactisch partner uw verzekeringsprogramma vorm te geven. Verzekerings(makelaar-)tenders, verzekeringsinkoop, verzekeringsaanbestedingen, verzekeringsbeleid en interim insurance werkzaamheden zijn onze core business. Op verzoek geven wij ook trainingen. Onze dienstverlening is gericht op gemeenten, grotere ondernemingen, zoals aannemersbedrijven woningcorporaties en provincies en waterschappen. Bekijk onze referenties. Wij bemiddelen niet in verzekeringen. Wij hebben geen agentschappen bij verzekeraars. Onze ervaring in de verzekeringsmakelaardij helpt u te versterken.

Kies hieronder de sector waar u toebehoort.

 
 • Gemeenten
 • MKB-Grootzakelijk
 • Woningcorporaties
 • Provincies en Waterschappen
 • Contractmanagement
 • Fusie/Herindeling Polisinventarisatie
 • Gedragscode
 • Integriteitsparagraaf
 • Dienstenwijzer
 • Algemene voorwaarden

 • DISCLAIMER > De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. De Graaf Verzekeringsconsultancy is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van deze informatie door bezoekers van deze website. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met De Graaf Verzekeringsconsultancy. Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar andere websites en informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden en vormgegeven en waarover De Graaf Verzekeringsconsultancy geen controle heeft. De Graaf Verzekeringsconsultancy is niet verantwoordelijk van het gebruik en de interpretatie van langs dergelijke weg verkregen informatie door bezoekers van deze website, dan wel de waarborg van privacygegevens op dergelijke websites.